Privacyreglement Sacred Suara

Privacyreglement Sacred Suara

  1. Verzameling van persoonlijke gegevens: Sacred Suara neemt de privacy van haar websitegebruikers serieus en verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens die via de website www.sacredsuara.nl worden verzameld, te beschermen. Wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten, kunnen wij bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, contactgegevens en demografische informatie. Deze informatie wordt verzameld op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier.
  2. Doel van gegevensverzameling: De verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde diensten te leveren, zoals het boeken van sessies, het verstrekken van informatie over ons aanbod en het verbeteren van onze website en diensten. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u relevante updates, nieuwsbrieven en marketingcommunicatie te sturen, maar alleen als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.
  3. Beveiliging van gegevens: Sacred Suara neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We gebruiken beveiligde servers en coderingstechnologie├â┬źn om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.
  4. Gegevensdeling en overdracht: We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen, verkopen, verhuren of anderszins bekendmaken aan derden, tenzij dit nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren of wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. In het geval van gegevensoverdracht naar derde partijen, zorgen we ervoor dat deze partijen adequate beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.
  5. Cookies: Onze website kan gebruikmaken van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en bepaalde informatie verzamelen, zoals uw voorkeuren en activiteiten op de website. U kunt het gebruik van cookies beheren en/of uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser.
  6. Bewaartermijn: We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens langer te bewaren.
  7. Uw rechten: U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden en verzoeken om beperking van de verwerking. Neem contact met ons op via de contactgegevens die op onze website staan vermeld om uw rechten uit te oefenen.

 

Scroll naar boven